Disclaimer

Disclaimer

De op deze website genoemde gegevens worden enkel verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing. Verstrekking van de informatie of het doen van aanbevelingen dient niet als juridisch advies te worden beschouwd. Gebruikers dienen niet af te gaan op informatie of aanbevelingen zonder juridisch advies te vragen.

 

Kuijpers en Nillesen Advocaten is niet aansprakelijkheid voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website. Deze beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Kuijpers en Nillesen Advocaten.

 

De website kan links naar andere websites bevatten. Kuijpers en Nillesen Advocaten heeft geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of links op gelinkte websites.

Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto’s, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.

 

Toestemming wordt verleend kennis te nemen van de website en de informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en een verwijzing naar deze disclaimer bij die kopie is opgenomen. Ieder ander gebruik van de website en de informatie daarop, daaronder mede begrepen het creëren van links (hypertext links en deep links) is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kuijpers en Nillesen Advocaten niet toegestaan.