mr. K.H.T. van Gijssel

Naam:

Klaas van Gijssel

Category
Kuijpers & Nillesen Advocaten:

Mr. Klaas Van Gijssel  is sinds 2012 in dienst bij Kuijpers & Nillesen Advocaten. Eerder was mr. Van Gijssel werkzaam bij het Openbaar Ministerie te Den Haag en Rotterdam. Die ervaring past mr. Van Gijssel met succes toe in zijn werkzaamheden als advocaat, ter behartiging van de belangen van zijn cliënten.
 
Mr. Van Gijssel behandelt met name zaken waarbij cliënten verdacht worden van (ernstige) levens- of geweldsdelicten, overtreding van de Opiumwet (in georganiseerd verband), mensenhandel, witwassen en overige vermogensdelicten. Voorts behandelt Van Gijssel (civiele en strafrechtelijke) jeugdzaken, waaronder ook uithuisplaatsingen.
 
In zijn werk gaat hij tot het uiterste en levert op de cliënt en op de zaak toegesneden maatwerk.
 
Mr. Van Gijssel is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)
 
Mr. Van Gijssel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) strafrecht en jeugdstrafrecht als (hoofd)rechtsgebied geregistreerd.
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.