mr. T. van Assendelft de Coningh

Naam:

Tom van Assendelft de Coningh

Category
Kuijpers & Nillesen Advocaten:

Tom van Assendelft de Coningh haalde zijn meestertitel (LLM) in het strafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2009), waarna hij zich nog een jaar succesvol toelegde op een master (MSc) International Crimes and Criminology aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Na hierop volgende stages bij het Joegoslavië Tribunaal (verdedigingsteam Jovica Stanisic) en een Amsterdams strafrechtkantoor, werd hij begin 2013 beëdigd tot advocaat in het arrondissement Midden-Nederland. Sindsdien legt hij zich volledig toe op de verdediging van verdachten in strafzaken. Eind 2015 trad hij in dienst bij Kuijpers & Nillesen Advocaten.

 

Tot zijn specialismen behoren levens-  en geweldsmisdrijven, overtredingen van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie alsook witwas- en ontnemingszaken. Ook heeft hij zich bekwaamd in het jeugdstrafrecht.

Van Assendelft de Coningh is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA), de Werkgroep Internationaal Strafrecht van het NJCM en het Legal Experts Advisory Panel (LEAP) van Fair Trials.

 

Mr. Van Assendelft de Coningh heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) strafrecht en jeugdstrafrecht als (hoofd)rechtsgebied geregistreerd.
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.