mr. M.A.C. de Vilder

Naam:

Mirjam A.C. de Vilder

Category
Samenwerkingsverband:

Mr. Mirjam A.C. de Vilder (geb. van Overmeire) is na haar studie Nederlands recht sinds 1996 werkzaam als advocaat. Zij richtte in 2002 De Vilder Advocaten op. Sinds februari 2015 is De Vilder Advocaten een samenwerkingsverband aangegaan met Kuijpers & Nillesen Advocaten te Amsterdam.

 

Mr. de Vilder heeft zich gespecialiseerd in het straf- en vreemdelingenrecht. Zij volgde hiertoe onder meer de specialisatiecursus strafrecht aan het Pompe instituut van de Universiteit Utrecht en diverse specialisatiecursussen vreemdelingen- en vluchtelingenrecht. Mr. de Vilder richt zich voornamelijk op het commune strafrecht en behandelt onder andere zaken als moord en doodslag, mensenhandel- en smokkel, afpersing, heling en witwassen, drugszaken, alsmede zaken die betrekking hebben op de georganiseerde criminaliteit. Daarnaast heeft zij een ruime praktijk in het jeugdstrafrecht en overleveringsrecht. Mr. de Vilder is lid van de Nederlandse vereniging van strafrechtadvocaten (NVSA).

 

Mr. De Vilder houdt zich op het gebied van vreemdelingenrecht met name bezig met gezinsmigratie, ongewenstverklaring, inreisverbod, visumzaken, vreemdelingenbewaring en asielrecht. Zij is lid van de Werkgroep rechtsbijstand in vreemdelingenzaken (WRV). Mr. de Vilder spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Duits.

 

Zij is door de Raad voor Rechtsbijstand geaccrediteerd als specialist (jeugd) strafrecht, overleveringsrecht, asiel- en vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring. Dit betekent dat zij cliënten in deze rechtsgebieden op toegevoegde basis kan bijstaan.

 

Mr. De Vilder heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) strafrecht, asiel- en vluchtelingenrecht en vreemdelingenrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd.
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.