mw. mr. T. Mustafazade

Category
Kuijpers & Nillesen Advocaten:

Mw. Mustafazade is strafrechtelijk alsmede staats- en bestuursrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft daarnaast Political Science and International Relations gestudeerd aan een Amerikaans instituut in Istanbul. Voordat zij als advocaat werd beëdigd, was zij ruim drie jaar werkzaam als zelfstandig jurist. Zij beschikt hierdoor over waardevolle kennis en ervaring bij het voeren van procedures voor particulieren tegen overheidsinstanties.

 

Mw. Mustafazade houdt zich bezig met procedures op het gebied van vreemdelingen- en vluchtelingenrecht, strafrecht en overheidsaansprakelijkheid.  Zij heeft bijzondere affiniteit met procedures die een raakvlak hebben met kinder- en mensenrechten. In haar werk streeft zij ernaar de best mogelijke oplossing voor haar cliënten te behalen door gedegen juridische kennis te combineren met het aanvoeren van treffende, creatieve argumenten. Bij haar cliënten staat ze bekend als communicatief, standvastig, gedreven en gepassioneerd.

 

Tijdens haar studie heeft ze haar beide afstudeerscripties gewijd aan kinderrechtenschendingen in Nederland door onderzoek te doen naar de overschrijding van de redelijke termijn in jeugdstrafzaken en de uitsluiting van bepaalde categorieën migrantenkinderen van het kinderpardon.  Ook was zij langdurig betrokken geweest bij verschillende mensenrechtenorganisaties in Nederland waarbinnen zij verschillende initiatieven heeft opgezet, zich hard heeft gemaakt voor de positie van slachtoffers van mensenhandel en hun kinderen in het verblijfsrechtelijke traject en kinderrechtentrainingen en spreekuren heeft verzorgd voor asielkinderen.

 

Tegenwoordig is mw. Mustafazade op vrijwillige basis betrokken als legal counsel bij een lokale organisaties die zich sterk maakt voor de positie van ongedocumenteerde migranten. Mw. Mustafazade is daarnaast lid van de werkgroep ‘undocumented children’ van de Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants.

Mw. Mustafazade is geboren in Azerbeidzjan en getogen in Polen en Nederland.

 

Mr. Mustafazade heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) strafrecht en vreemdelingenrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd.
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.